Stanowiska dokumentacyjne

Stanowiskami dokumentacyjnymi są niewyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do wyodrębnienia, ważne pod względem naukowym i dydaktycznym, miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych.

Na terenie Nadleśnictwa Sulęcin znajduje się 1 stanowisko dokumentacyjne ,,Żebra"  zajmujące powierzchnię 4,29 ha. Utworzone na mocy Uchwały Nr XXXVIII/306/06 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 23czerwca 2006 r.