Wydawca treści Wydawca treści

dla mediów

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami w naszym nadleśnictwie jest:

Pani Kinga Adamska-Gerber
tel. +48 535 388 896
e-mai: kinga.adamska@szczecin.lasy.gov.pl