Wydawca treści Wydawca treści

Mała retencja

Mała retencja - projekt zrealizowany w 2012 roku

 

zdjęcie przedstawia logo projektów unijnych
 
Realizacja projektu:
„Zwiększanie możliwości retencyjnych ora przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach nizinnych na terenach leśnych"
Program współfinansowy ze środków Funduszu Spójności w ramach Progamu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
W ramach programu zrealizowano 2 zadania:
1)      Nr zadania 10-33-01 – „Renaturyzacja obszarów wodno – błotnych w leśnictwie Sulęcin
w oddziałach 138, 178" poprzez budowę trzech zbiorników wodnych wraz z obiektami piętrzącymi „Stawy Piątka I"
2)      Nr zadania 10-3302 – „Renaturyzacja obszarów wodno – błotnych w leśnictwie Sulęcin
w oddziałach 178, 179" poprze budowę zbiornika wodnego wraz z obiektem piętrzącym „Stawy Piątka II"
Osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny w ramach realizacji projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych ora przeciwdziałanie powodzi i suszyw ekosystemach nizinnych na terenach leśnych" na terenie RDLP Szczecin, Nadleśnictwo Sulęcin, leśnictwo Sulęcin.
Ilość retencjonowanej wody – 75,3 tys. m3
Wartość robót wykonanych brutto: 103 306,74 PLN