Wydawca treści Wydawca treści

pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są  pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska
o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na terenie naszego nadleśnictwa występuje 27 pomników przyrody, w tym:

  • pojedyncze drzewa –  17 szt.,
  • grupy drzew – 2 szt.,
  • aleje –  1 szt.,
  • głazy narzutowe –  7 szt.,