Telefon interwencyjny ws. lęgów ptasich

Numer telefonu służy do informowania o przypadkach uszkodzeń lęgów ptasich na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Leśnik, z którym się Państwo skontaktują podejmie interwencję, by pomóc poszkodowanym ptakom. Aby interwencja mogła przebiegać sprawnie, prosimy o jak najbardziej precyzyjne określenie lokalizacji i przesłanie fotografii z miejsca zdarzenia.

W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt właściwy kontakt to policja. Gdy w efekcie kolizji zwierzę zostało ranne, policjanci powinni skontaktować się z lekarzem weterynarii. Weterynarz podejmie decyzję, w jaki sposób pomóc czy też skrócić cierpienie zwierzęcia.

Przypominamy, że młode zwierzęta – ssaki, wyrośnięte pisklęta ptaków, czyli podloty – na ogół nie potrzebują pomocy człowieka. Ich taktyka to pozostawanie w ukryciu, gdy rodzice żerują bądź zdobywają pokarm dla potomstwa. Oceńmy, czy zwierzę nie jest poturbowane lub poranione. Jeśli nie, to zostawmy je tam, gdzie jest. Nie dotykamy zwierząt!

Telefon interwencyjny

Wyznacza się następujące numery telefonów służące do zgłaszania przez osoby postronne przypadków ścięcia zasiedlonego drzewa dziuplastego lub drzewa z zasiedlonym gniazdem: nr 095 7551202 w okresie od 15.03 do 30.08 w godz. 7:00 – 20:00. W pozostałym czasie (poza okresem lęgowym i dyżurów p-poż) – numer służbowy Zastępcy Nadleśniczego nr tel. 693334554 oraz numer służbowy rzecznika prasowego Nadleśnictwa Sulęcin nr tel. 535388896 (w godzinach urzędowania biura nadleśnictwa od godz. 7:00 do 15:00). Zgłoszenia można dokonać także poprzez pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość na adres sulecin@szczecin.lasy.gov.pl

Dodatkowe informacje