Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Podstawą gospodarki leśnej jest plan urządzenia lasu.

 

Zgodnie z ustawą o lasach, plan urządzenia lasu stanowi podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla określonego obiektu, zawierający opis i ocenę stanu lasu, program ochrony przyrody oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej. Objęty jest więc zakresem wskazanym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu.

Nadleśnictwo Sulęcin prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o obowiązujący na lata 2015-2024 Plan Urządzenia Lasu

Część opisowa urządzania lasu znajduje się na stronie BIP nadleśnictwa pod adresem: 

bip.lasy.gov.pl/editor-mode/pl/bip/dg/rdlp_szczecin/nadl_sulecin/plan_urzadzania_lasu