Wydawca treści Wydawca treści

Plantacja modrzewia europejskiego

Plantacja Modrzewia europejskiego

W 2003 roku na terenie Nadleśnictwa Sulęcin została założona plantacja Modrzewia europejskiego. Powierzchnia całkowita plantacji to 7,25 ha w tym na obszarze 5,5 ha posadzono sadzonki.


Szkółka leśna Ostrów

Teren pod szkółkę leśną Nadleśnictwa Sulęcin został wybrany w 1994 roku i w tym roku wykonano większość prac związanych z  produktywnieniem powierzchni szkółki. Wykonano niezbędną infrastrukturę szkółkarską (min. deszczownia ze zbiornikiem retencyjnym o pojemności 200 m3). Produkcję materiału sadzeniowego rozpoczęto w 1995 roku. W roku 2003  wykonano dodatkową szóstą kwaterę w celu dostosowania produkcji szkółkarskiej do potrzeb nadleśnictwa, jak również z myślą o właściwym płodozmianie i utrzymaniu w sprawności gleby. Wraz z powstaniem szkółki wybudowano również budynek socjalno-biurowy w celu stworzenia w jego wnętrzu min. „Zielonej Klasy” stanowiącej obecnie główną bazę dla edukacji leśnej Nadleśnictwa Sulęcin.

Szkółka należy do szkółek zespolonych z kwaterami pooddzielanymi pasami drzewostanu. Kulisy drzewostanu gwarantują zachowanie korzystnego mikroklimatu dla produkcji roślinnej. Ogółem powierzchnia produkcyjna wszystkich kwater wynosi 5.98 ha co klasyfikuje szkółkę pod względem wielkości do szkółek średnich. Poprzez trafny wybór miejsca pod szkółkę, zarówno pod względem położenia  (rzeczka, droga publiczna, gleba piaski słabo-gliniaste na BMśw)  jak i warunków ekologicznych (występowanie bogatych mikoryz, brak zmrozowisk) szkółka nie ma większych problemów z produkcją materiału sadzeniowego na własne potrzeby jak i na zamówienia innych nadleśnictw oraz odbiorców prywatnych.

Zdjęcie zrobione z lotu ptaka przedstawia kwatery na szkółce leśnej oraz okoliczne lasy i jezioro

W 2009 roku została oddana inwestycja na szkółce związana z termoterapią  i przechowalnią nasion dęba. Składają się na nią ciąg technologiczny do termoterapii żołędzi (2 kotły Q-TERM) i dwie komory chłodni, które mogą pomieścić łącznie 12 ton nasion. Te ilości planowane są na zaspokojenie potrzeb własnych (siewy na szkółce i na uprawach) oraz  nadleśnictw Lubniewice, Rzepin, Kłodawa i in.

Zdjęcie przedstawia ciąg technologiczny termoterapii i chemioterapii dęba z komorami chłodniczymi