Wydawca treści Wydawca treści

zasoby leśne

Stan na 01.01.2015 r.

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe, a średni wiek drzewostanów wynosi 64 lat. Przeciętna zasobność na powierzchni zalesionej przekracza 290 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 50 proc. – borowe
 • 49 proc. – lasowe
 • 1 proc.   – olsy

Udział gatunków lasotwórczych

 • 82,4 proc. – sosna, modrzew
 • 0,8 proc.   –  świerk, daglezja
 • 4,4 proc.   – dąb, klon, jawor, wiąz, jesion
 • 5,8 proc.   – brzoza, akacja
 • 5,1 proc.   – buk
 • 1,4 proc.   – olsza
 • 0,1 proc.   – pozostałe

 
Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 12 proc.  – I klasa
 • 12 proc.  – II klasa
 • 21 proc.  – III klasa
 • 22 proc.  – IV klasa
 • 13 proc.  – V klasa
 • 7 proc.    – VI klasa i starsze
 • 13 proc.  – KO i KDO

Przeciętna zasobność drzewostanów

 • Sosna     – 311 m sześc./ha
 • Świerk    – 359 m sześc./ha
 • Dąb        – 327 m sześc./ha
 • Brzoza   – 226 m sześc./ha
 • Buk        – 291 m sześc./ha
 • Olsza     – 341 m sześc./ha