Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin korzystania z dróg leśnych

Nadleśnictwo Sulęcin wprowadza do stosowania:

1. „Regulamin korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Sulęcin”, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 47/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Sulęcin z dnia 25.11.2019r.
2. „Regulamin korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Sulęcin”, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 48/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Sulęcin z dnia 21.10.2021 r.

Podstawa prawna:
§ 22 pkt. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 MOŚZNiL z dnia 18 maja 1994 r., art. 35 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2129), oraz § 11 ust. 1 Zarządzenia Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 maja 2021 r., w sprawie wytycznych korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami.