Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu
i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.
Zagrożenia dzieli się na trzy grupy:
biotyczne (np. szkodliwe owady, grzyby patogeniczne, ssaki roślinożerne);
abiotyczne – ekstremalne zjawiska atmosferyczne (np. silne wiatry, śnieg, ulewne deszcze, wysokie i niskie temperatury);
antropogeniczne – wywołane przez człowieka (np. pożary, zanieczyszczenia przemysłowe, zaśmiecanie lasu).


Zagrożenia biotyczne:
Z czynników biotycznych największe zagrożenie stwarza zwierzyna płowa. W ostatnich latach, w młodnikach i drzewostanach starszych zaobserwowano szkody powodowane przez bobry. W uprawach i młodnikach liściastych szczególnie bukowych pojawiły sie szkody
powodowane przez gryzonie. W minionym okresie odnotowano dość znaczne szkody spowodowane przez foliofagi drzew liściastych. Nie odnotowano większych problemów
 ze strony szkodników upraw, do czego w znacznym stopniu przyczyniło sie przelegiwanie zrębów. Nie odnotowano, również większych zagrożeń ze strony szkodników pierwotnych sosny. Spośród grzybów patogenicznych, największe zagrożenie stwarzają opieńka oraz huba
korzeni. Problem dotyczy głównie gruntów porolnych.
Ochrona przed szkodliwymi owadami polega na ciągłej obserwacji i prognozowaniu m.in. poprzez rozwieszanie pułapek feromonowych do odłowu szkodników - na podstawie ilości szkodnika można określić czy nie nastąpił wzrost populacji. Dopóki panuje w lesie równowaga ekologiczna nie zachodzi konieczność ingerencji leśników w środowisko. W celu utrzymania równowagi ekologicznej zakładane są remizy - dla sprzymierzeńców lasu: ptaków, płazów, gadów, drobnych ssaków i pająków. Wokół rozwiesza się sztuczne gniazda lęgowe i noclegowe dla ptaków i nietoperzy. Dopiero gdy te metody zawiodą i wystąpi gradacja zagrażająca dużym kompleksom, leśnicy przystępują do zabiegów ratunkowych poprzez opryski samolotowe.


Zagrożenia abiotyczne:
Z czynników abiotycznych największe zagrożenie dla środowiska przyrodniczego
stwarzają huraganowe wiatry, późne przymrozki, susze oraz pożary.
Zagrożenia antropogeniczne:
Z czynników antropogenicznych największe zagrożenie stanowi zaśmiecanie lasu oraz potencjalnie duże zagrożenie pożarowe stwarza zlokalizowany na terenie obrębu Sieniawa poligon wojskowy.