Położenie Nadleśnictwa Sulęcin

 

     Nadleśnictwo Sulęcin położone jest w południowo-zachodniej części Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.  

 

W skład Nadleśnictwa wchodzą dwa obręby: Sieniawa i Sulęcin, które łącznie obejmują 11 leśnictw. Ogólna powierzchnia według zestawienia wyrównanych powierzchni działek wg stanu na 01.01.2005 r. wynosi: obręb Sieniawa 12 979,47 ha, obręb Sulęcin 7 153,08 ha

Od strony północnej Nadleśnictwo Sulęcin sąsiaduje z N-ctwem Lubniewice, od wschodu z N-ctwem Międzyrzecz oraz Świebodzin zaś od strony zachodniej z N-ctwem Ośno lubuskie.

Szacowana powierzchnia Nadleśnictwa wynosi 20 155,28 ha

Siedziba Nadleśnictwa znajduje się w Sulęcinie przy ul. Lipowej 20. Położenie siedziby N-ctwa znajduje się centralnie względem lasów i jest korzystna dla prowadzenia gospodarki leśnej. Odległości od siedziby N-ctwa do najbardziej skrajnych kompleksów wynoszą od 10 do 19 km.

Obszar Nadleśnictwa Sulęcin wg Regionalizacji przyrodniczo - leśnej 2010 położony jest w III Krainie Wielkopolsko - Pomorskiej, w Mezoregionie 21 - Pojezierze Łagowskie.