Lista aktualności Lista aktualności

ZANOCUJ W LESIE W NADLEŚNICTWIE SULĘCIN

Nadleśnictwo Sulęcin przystąpiło do ogólnopolskiego programu „Zanocuj w lesie”.

Przygotowaliśmy do Waszej dyspozycji urokliwy obszar, obfitujący w jezioro, położony w północnej części naszego nadleśnictwa.

Lokalizacja widoczna jest również na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji Mbdl na android https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US lub iPhone https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Mapa obszaru do uprawiania bushcraftu i survivalu

 

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

1. Regulaminem korzystania z obszaru - dostępny w załączniku na dole strony

2. Informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą

a. rozpalenie ogniska zabronione jest na całym obszarze objętym programem. Jedynym wyznaczonym miejscem jest teren wypoczynkowy „Uroczysko Lubniewsko” X 519827,60 Y 240024,29

3. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/portal/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.

4. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu https://sulecin.szczecin.lasy.gov.pl/zasady-zachowania-sie-w-lesie

5. Informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/. Zakaz wstępu oznaczają żółte tablice ostrzegawcze ustawione w terenie, na drogach i szlakach w rejonie prac.

Prace z zakresu gospodarki leśnej w 2024 roku w obszarze objętym programem "Zanocuj w lesie", odbywają się w pododdziałach leśnych: 25f, 25g, 48g, 48i, 49d, 50a, 7b, 7c, 72c, 72k, 73n, 75c, 96b, 96f. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu!

 

6. W okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar, na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!  

- KŁ SZOP Wędrzyn

Zasięg terytorialny Kół Łowieckich możesz sprawdzić pod adresem: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy. W dolnym menu należy wybrać „Mapy BDL” i potem „Mapa zagospodarowania łowiecka”.

 

7. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza oraz przesłanie go na adres sulecin@szczecin.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

8. Na obszarze objętym Programem „Zanocuj w lesie” Nadleśnictwo Sulęcin dopuszcza używanie kuchenek gazowych wyłącznie na zasadach określonych w regulaminie korzystania z obszaru.


Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie:

Danuta Gawron tel. +48 609 726 046

 

Zachęcamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami dot. programu na stronie:

https://www.lasy.gov.pl/pl/turystyka/program-zanocuj-w-lesie/pytania-dotyczace-obszarow-pilotazowych

 

Nadleśnictwo Sulęcin przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.