Asset Publisher Asset Publisher

Zbiór szyszek

Na terenie Nadleśnictwa Sulęcin, w Leśnictwie Lubień oddział 288 c, w Wyłączonym Drzewostanie Nasiennym odbył się zbiór szyszek sosnowych z drzew stojących. Zebrano 111 kg szyszek.

Zbiór wykonywany jest  w miesiącach zimowych ze względu na fizjologie drzew iglastych. Zimą, szyszki w koronach drzew są już dojrzałe, ale ze względu na niską temperaturę powietrza są również zamknięte, chroniąc tym samym znajdujące się wewnątrz nasiona przed ryzykiem uszkodzenia. Szyszki po zbiorze trafiają do wyłuszczarni, gdzie są poddawane specjalnym procesom, po których następuję wydobycie gotowego produktu, a mianowicie nasion.

Zbiory szyszek są nieodzownym elementem  prowadzenia gospodarki leśnej. Pozyskując szyszki, zapewniamy materiał potrzebny do wyhodowania sadzonek niezbędnych do założenia uprawy.