Lista aktualności Lista aktualności

Zagrożenie pożarowe w aplikacji mobilnej

Instytut Badawczy Leśnictwa publikuje od niedawna komunikaty dotyczące zagrożenia pożarowego w aplikacji mobilnej Ostrzegator.

 

     Komunikaty tworzone są dla każdej z 60 stref prognostycznych, a następnie publikowane na terenie tych stref. Pozwala to na przekaz informacji bezpośrednio w miejscu występowania zagrożenia, dla wszystkich osób będących w jego zasięgu. Dotarcie z taką informacją do dużej liczby odbiorców na pewno wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w lasach. Aplikacja Ostrzegator może być pobrana bezpłatnie z serwisów Googla Play oraz iTunes, na stronie:

https://goo.gl/sASCqL .

Aplikacja zawiera wiele innych komunikatów, np. o:

  • zagrożeniu powodziowym, huraganach, gradobiciu i innych anomaliach pogodowych.
  • zagrożeniu lawinowym.
  • planowanych przerwach w dostawie wody, prądu, gazu itp.
  • zdarzeniach drogowych, powodujących znaczne ograniczenia ruchu.
  • zmianach w komunikacji.
  • innych sytuacjach monitorowanych przez centra kryzysowe.
  • wydarzeniach kulturalnych.

 

Użytkowanie aplikacji nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów.

 

W związku z utrzymującą się suszą na terenie całego kraju zachęcamy wszystkich do bieżącego sprawdzania zagrożenia pożarowego i zachowania szczególnej ostrożności na terenach leśnych.

Przypominamy, że przy dużym zagrożeniu pożarowym nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu. Dzieje się tak w momencie, gdy przez kolejnych 5 dni wilgotność ściółki mierzona o godzinie 9.00 jest niższa od 10%.

 

Obowiązujące zakazy wstępu do lasu można sprawdzić na stronie internetowej: http://zakazywstepu.lasy.gov.pl/.

W przypadku zauważenia pożaru prosimy o powiadomienie straży pożarnej pod nr 998 lub 112.

Telefon do Punktu Alarmowo - Dyspozycyjnego Nadleśnictwa Sulęcin – 95 755 12 02 lub 503 391 703.