Lista aktualności Lista aktualności

Wiosenne siewy na Szkółce Leśnej w Ostrowie

    W tym roku na naszej szkółce wysiano nasiona dziewięciu gatunków drzew leśnych. Z grupy gatunków liściastych: buka, brzozę, olszę czarną i szarą oraz graba i lipę. Natomiast gatunki iglaste to świerk, sosna i modrzew. Imponująca jest waga wysianych nasion buka - aż 754 kg! Nasion sosny było 14 kg, graba 8 kg a lipy 5 kg.
 
 
     Zmiany pogody powodują zmiany w zachowaniu zwierząt. W tym roku pojawiło się mniej owadów. Można powiedzieć, że przez to niektóre ptaki owadożerne przeszły na wegetarianizm. Pracownikom szkółki udało się zaobserwować gołębie i pliszki wybierające wschodzące siewki buka i sosny.