Lista aktualności Lista aktualności

Komunikat

Odnosząc się do publikacji w mediach społecznościowych dotyczących wycinki drzew dziuplastych na terenie Nadleśnictwa Sulęcin informujemy, jak poniżej.

Na wskazanej powierzchni leśnej (oddz.128 f), do której odnoszą się opublikowane informacje realizowane były zabiegi z zakresu gospodarki leśnej, tj. prace zrębowe. Prace wykonywane były w miesiącu lutym br., przed okresem lęgowym ptaków.

Prace pozyskaniowe rozpoczęły się od usuwania drzew zagrażających bezpieczeństwu użytkowników lasu, w tym drzew z wypróchnieniem, zlokalizowanych w sąsiedztwie szlaków turystycznych oraz na przebiegu drogi leśnej. Drzewo z dziuplami było silnie pochylone w kierunku drogi i posiadało rozłożystą koronę, z licznymi obumarłymi konarami. Wypróchnienie stanowiło niewielki fragment jego całości. Dwie dziuple powstałe w skutek wewnętrznego rozkładu drewna wywołanego przez grzyby (zgnilizna) zajmowało jeden wałek bukowy, w strefie korony drzewa.

Wycinka drzew niebezpiecznych realizowana jest z jednoczesnym uwzględnieniem wymogu pozostawiania zasobów martwego drewna, zarówno w postaci drzew stojących, leżących jaki i resztek pozrębowych. Na przedmiotowej pozycji pozostawiono 11 sztuk przestojów bukowych (drzew o znacznych rozmiarach, w tym kilka dziuplastych, zahubionych z próchnowiskami) a także 3 rozkładające się kikuty po złomach, jako baza dla fauny.

Załącznik fot. nr 1,2 pododdział leśny 128 f.

    

 

W realizowanych zabiegach cięć rębnych, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Lasach Państwowych, w ramach potrzeby tworzenia depozytów martwego drewna pozostawiano również biogrupę. Kępa starodrzewiu na powierzchni stanowi około 6% powierzchni całego wydzielenia. Pozostawienie kępy to również dowód na pozostawienie w lesie jak największej biomasy, jako jednego z czynników bioróżnorodności.

Załącznik fot. nr 3, pododdział leśny 128 f

                     

Niezmiennym uzasadnieniem dla prac z tego zakresu jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom obszarów leśnych, np. turystom (drzewa sąsiadujące ze szlakami, drogami publicznymi itp.) oraz osobom wykonującym na powierzchniach zlecone prace z zakresu gospodarki leśnej. Podkreślić należy, iż warunkują to aspekty odpowiedzialności prawnej ciążące na zarządcy obszaru leśnego.