Lista aktualności Lista aktualności

Kolejne spotkanie z drużyną harcerzy - Mądre Ptaki

    W czwartkowe popołudnie (23.10.2019r.) wspólnie z grupą harcerzy odbyło się wieszanie budek lęgowych dla ptaków, które własnoręcznie wykonały dzielne zuchy. Przed ich powieszeniem, dzieci dowiedziały się jakie typy budek wyróżniamy oraz jakie są wymiary dla poszczególnych gatunków.  Omówione zostały terminy ich wieszania oraz sposoby konserwacji. Po krótkiej prelekcji Pani Kingi harcerze zabrali się do pracy. Jedna z grup była odpowiedzialna za powieszenie budek, a pozostałe, również pełne energii, sprzątały las. Udało się zebrać sześć pełnych worków śmieci! Po pracy spotkaliśmy się przy ognisku.