Lista aktualności Lista aktualności

Europejski Dzień Ptaków

    Święto ustanowione przez organizację BirdLife International, która zajmuję się ochroną ptaków i ich siedlisk. Jej polskim partnerem jest OTOP (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków). 
W pierwszy weekend października miłośnicy ptaków wyruszają w teren, żeby obserwować ich przygotowania do jesiennych migracji – to piękne wydarzenie, podczas którego można wiele się nauczyć. Obserwatorzy liczą i rozpoznają gatunki ptaków występujących w okolicy.

Birdwatching czyli obserwacje ptaków to hobby, które z roku na rok zyskuje coraz więcej zwolenników. Nie trzeba wiele przygotowań. Najważniejsza jest lornetka, żeby móc dokładnie obejrzeć drobne szczegóły takie jak ubarwienie, budowa dziobów czy sylwetka. Często można rozpoznać gatunki na pierwszy rzut oka ale nie rzadko identyfikacja wymaga więcej wysiłku. Dlatego dobrze mieć klucz do rozpoznawania ptaków notes i aparat fotograficzny, żeby zapisać swoje spostrzeżenia albo zrobić zdjęcie. Na podstawie cech charakterystycznych można odszukać gatunki w atlasie. Warto też zadbać o ciepły i wygodny strój. Największą różnorodnością gatunkową charakteryzują się lasy liściaste i tereny podmokłe. Ale równie ciekawa może być obserwacja ptaków w miastach - w parkach czy nawet przy supermarketach można spotkać wiele ciekawych gatunków.

Jedną z najważniejszych form ochrony przyrody dotyczącej ptaków jest Dyrektywa Ptasia (obok Dyrektywy Siedliskowej stanowią program Sieć Obszarów Natura 2000). Głównym jej celem jest ochrona populacji ptaków – utrzymanie lub dostosowanie do wymagań ekologicznych, naukowych i kulturowych. Oprócz regulacji prawnych, istotnym elementem ochrony ptaków i ich siedlisk jest łowiectwo oraz utrzymanie populacji drapieżników na odpowiednim poziomie.