Lista aktualności Lista aktualności

Afrykański pomór świń u dzików

Nadleśnictwo Sulęcin przypomina o nadal istniejącym zagrożeniu ze strony ASF oraz o podstawowych zasadach bioasekuracji.

Wirus ASF nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka. Świnie domowe i dziki to główne źródło zagrożenia. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby, ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad bioasekuracji, gdyż wirus ASF zagraża utrzymaniu populacji wspomnianych zwierząt.

Afrykański pomór świń to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wisusem ASF w związku z czym, choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?

• jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;

• powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia;

• zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);

Informacje także na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii

W związku z zagrożeniem ASF:

• w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;

• należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);

• nie spuszczać psów ze smyczy;

• należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia; 

• należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

Aktualna mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce, a także aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami (zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji Unii Europejskiej 2019/195) znajduje się na stronie GIW https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/.